Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: december 2, 2023, 05:04 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 2.8
  • Totalt stjärnor: 11
  • Värderade datamängder: 4 / 4
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 0 0 1 3 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Alkoholielinkeinorekisteri 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
test 3 Cache filepath does not exist: "/srv/ytp/resource_cache/35/35039a96-d43e-409f-80cb-43d03fc9db73/avoindata_testiaineisto.csv". URL extension "csv" r...
Valvontaratkaisujen lukumäärätilastoja 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.