Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: december 1, 2023, 05:04 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 1.0
  • Totalt stjärnor: 2
  • Värderade datamängder: 2 / 2
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 0 2 0 0 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Metsäkeskuksen hila-aineisto 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "pdf" relates to format "PDF" and receives score: 1.
Metsävarakuviot 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "pdf" relates to format "PDF" and receives score: 1.