Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: september 28, 2023, 05:03 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 2.2
  • Totalt stjärnor: 195
  • Värderade datamängder: 112 / 112
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    25 21 0 3 63 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Arviot pienten virtavesien luonnontilan muuttuneisuudesta (PUROHELMI-hanke) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Corine maanpeite 2000 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Corine maanpeite 2006 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Corine maanpeite 2012 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Corine maanpeite 2018 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
EU-rekisteri teollisten toimintojen sijoittumisesta Suomessa 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
SYKEn hakemistorajapinta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Harva ja tiheä taajama-alue 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Hiekkarantojen ominaisuudet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Historical Landsat satellite image mosaics (Href) - Historialliset Landsat-kuvamosaiikit (Href) None
Hydrologiarajapinta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Hydrologiset havaintopaikat 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Ilmastodieetti.fi - laskentarajapinta 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='rajapinnat.ymparisto.fi', port=443...
Itämeren ja Suomen järvien päivittäinen humusaineisto (Landsat-8/9) 2016– / Daily CDOM of the Baltic Sea and Finnish lakes (Landsat-8/9) 2016– None
Itämeren ja Suomen järvien päivittäinen humusaineisto (Sentinel-2 MSI) 2016– / Daily CDOM of the Baltic Sea and Finnish lakes (Sentinel-2 MSI) 2016– None
Itämeren ja Suomen järvien päivittäinen näkösyvyysaineisto (Landsat-8) 2016– / Daily Secchi depth of the Baltic Sea and Finnish lakes (Landsat-8) 2016– None
Itämeren ja Suomen järvien päivittäinen näkösyvyysaineisto (Sentinel-2 MSI) 2016– / Daily Secchi depth of the Baltic Sea and Finnish lakes (Sentinel-2 MSI) 2016– None
Itämeren ja Suomen järvien päivittäinen pintalämpötila-aineisto (NOOA-AVHRR) 2004–2016 / Daily surface temperature of the Baltic Sea and Finnish lakes (NOOA-AVHRR) 2004–2016 None
Itämeren ja Suomen järvien päivittäinen sameusaineisto (Landsat-8/9) 2016– / Daily turbidity of the Baltic Sea and Finnish lakes (Landsat-8/9) 2016– None
Itämeren ja Suomen järvien päivittäinen sameusaineisto (Sentinel-2 MSI) 2016– / Daily turbidity of the Baltic Sea and Finnish lakes (Sentinel-2 MSI) 2016– None
Itämeren ja Suomen järvien vuosittainen sameuskooste (Sentinel-2 MSI) 2015– / Yearly turbidity composites of the Baltic Sea and Finnish lakes (Sentinel-2 MSI) 2015– None
LuTU2018 Itämeren luontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Itämeren päivittäinen pintaleväaineisto (Landsat-8/9) 2017– / Daily surface algae blooms of the Baltic Sea (Landsat-8/9) 2017– None
Itämeren päivittäinen pintaleväaineisto (Sentinel-2 MSI) 2017– / Daily surface algae blooms of the Baltic Sea (Sentinel-2 MSI) 2017– None
Itämeren päivittäinen pintaleväaineisto (Sentinel-3 OLCI) 2017– / Daily surface algae blooms of the Baltic Sea (Sentinel-3 OLCI) 2017– None
Itämeren vesikasvillisuuden peittoala Suomessa ja Ruotsissa kesällä 2019/ Coverage of aquatic vegetation in Finland and Sweden in the Baltic Sea in summer 2019. 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Itämeren vuosittainen a-klorofyllin geometrinen keskiarvo (Envisat MERIS) 2003–2011 / Yearly geometric mean of chlorophyll-a in the Baltic Sea (Envisat MERIS) 2003–2011 None
Järvien ja jokien luotauspisteet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Järvien ja jokien syvyysaineisto 3 Content of file appeared to be format "Atom Feed" which receives openness score: 3.
LuTU2018 Kallioiden ja kivikoiden luontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kasviplanktonrajapinta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kaupunki-maaseutu-luokitus (YKR) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Keskustat ja kaupan alueet 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Koskiensuojelulailla suojellut vesistöt 3 Content of file appeared to be format "Atom Feed" which receives openness score: 3.
Lajit, luontodirektiivin raportointi 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Liikennealueiden ympäristöriskiluokitus 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Linnut, lintudirektiivin raportointi 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Luonnonmuistomerkit 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Luonnonsuojeluohjelma-alueet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Luonnon virkistyskäyttömahdollisuudet Suomessa (Virgis) 2013 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Luontotyypit, luontodirektiivin raportointi 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Maanpeite 2 m 2022 ja jatkojaloste kasvillisuuden korkeudella 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Maanpeite soilla ja rantakosteikoilla 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Maastoliikenteen rajoitusalueet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Maisemanhoitoalueet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Merenhoidon aluejako None
Merenpohjan habitaattiluokitus Ormskärissä 2008 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Meristrategiadirektiivin mukaiset havaintopaikat 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Meriveden laatutietojen rajapinta BED (BNI) -formaatissa 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Metsäkasvillisuusvyöhykkeet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
LuTU2018 Metsien erikoistyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet / High biodiversity value forests 2018 (Zonation) (FIN, ENG, SWE) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Monthly CDOM values from ERGOM None
Monthly CDOM values from S3 OLCI None
Natura2000 alueet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Nitraattidirektiivin mukaiset havaintopaikat 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Pintaveden laatutietojen avoin rajapinta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pohjaeläinrajapinta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pohjavesialueet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Pohjois- ja Keski-Euroopan lumenpeittoala 2014 alkaen / Fractional Snow Cover for the Northern and Central Europe since 2014 None
Potentiaalisen tulvametsän tai metsäluhdan esiintymistodennäköisyys 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Rakennussuojelu 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Ranta10 - rantaviiva 1:10 000 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Saaristoluokitus None
Satelliittikuvamosaiikki (Image2000) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Satelliittikuvamosaiikki (Image2006) 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Satelliittikuvamosaiikki (Image2012) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Sentinel-2 image index mosaics (S2ind) - Sentinel-2 kuvamosaiikit (S2ind) None
Sentinel-2 satellite image mosaics 2017-2021 (S2GM) – Sentinel-2 satelliittikuvamosaiikki 2017-2021 (S2GM) None
Sentinel-2 satellite image mosaics 2022- (S2GM) – Sentinel-2 satelliittikuvamosaiikki 2022- (S2GM) None
Serpentiinikalliot ja -kivikot 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Siltojen korkeudet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
LuTU2018 Sisävesien ja rantojen luontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Soidensuojelun täydennysehdotus ja valtionmaan toteutuneet kohteet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Suokasvillisuusvyöhykkeet 3 Content of file appeared to be format "Atom Feed" which receives openness score: 3.
Suomen rannikon ja järvien päivittäinen tarkan resoluution pintalämpötila-aineisto (Landsat-8/9, 100 m) / Daily high resolution water surface temperature of Finnish coast and lakes (Landsat-8/9, 100 m) None
SYKE None
Järvirajapinta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
SYKE Luonnonriskialueet WCS 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
SYKE Maanpeite WCS 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
SYKE Ortoilmakuvat WCS 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
SYKE TuotantoJaTeollisuuslaitokset WMS 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
SYKE YleishyodyllisetPalvelut1 WMS 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Tulvariskialueet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Tulvavaaravyöhykkeet, perusskenaariot / Flood hazard zones, basic scenarios 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Tunturialueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
LuTU2018 Tunturiluontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa, Metsähallitus 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Uimavesidirektiivin mukaiset uimavedet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Uomatietojärjestelmä None
Uomaverkosto 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Valtion muut suojelualueet 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Valuma-aluejako 1990 3 Content of file appeared to be format "Atom Feed" which receives openness score: 3.
Väylänvarsien vieraslajit ja arvokkaat elinympäristöt 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Vesienhoitoalueet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Vesienhoitoalueiden seurantapaikat, Pintavesi 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Vesienhoitoalueiden seurantapaikat, Pohjavesi 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Vesistöjen perustietovaranto 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Vesistöjen perustietovaranto 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Yhdyskuntajätevesidirektiivin mukaiset jätevedenpuhdistamot 3 Content of file appeared to be format "Atom Feed" which receives openness score: 3.
Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet None
YKR Kaupunkiseudut 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
YKR-taajama 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Ympäristömeludirektiivin mukaiset melualueet 2007 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Ympäristömeludirektiivin mukaiset melualueet 2012 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Ympäristömeludirektiivin mukaiset melualueet 2017 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.