Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: september 28, 2023, 05:03 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 3.0
  • Totalt stjärnor: 54
  • Värderade datamängder: 19 / 19
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    1 0 0 0 18 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Tampereen ajantasa-asemakaava (vektori) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Tampereen ilmakuva 2022 None
Tampereen ilmakuva, infrapuna 2011 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Tampereen ilmakuva, itä 2013 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Tampereen ilmakuva, kantakaupunki 1946 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Tampereen ilmakuva, kantakaupunki 1956 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Tampereen ilmakuva, kantakaupunki 1966 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Tampereen ilmakuva, kantakaupunki 1974 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Tampereen ilmakuva, kantakaupunki 1987 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Tampereen ilmakuva, kantakaupunki 1995 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Tampereen ilmakuva, keskusta 1999 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Tampereen ilmakuva, länsi 2012 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Tampereen karttanimistö 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Tampereen kaupungin Taustakarttapalvelu 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Tampereen kiinteistöt alueina 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Tampereen rakennukset (kartasto, aluemainen) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Tampereen rakennukset pisteinä 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Tampereen rakennukset, poistuneet 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Tampereen vireillä olevien yleiskaavojen varanto 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.