Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: november 30, 2023, 05:02 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 1.2
  • Totalt stjärnor: 27
  • Värderade datamängder: 23 / 23
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 12 3 0 8 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Eduskuntavaalit 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 500 Internal Server Error. Attempted on 29/10/20...
Eurovaalit 1 The format of the file was not recognized from its contents. URL extension "html" relates to format "HTML" but a score for that format is not confi...
Kestävän kehityksen YK-indikaattorit 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='pxnet2.stat.fi', port=443): Max re...
Kunnallisvaalit 1 The format of the file was not recognized from its contents. URL extension "html" relates to format "HTML" but a score for that format is not confi...
Kuntapohjaiset tilastointialueet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Kuntien avainluvut tietokanta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Maahanmuuttajat ja kotoutuminen -tietokanta 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPConnectionPool(host='pxnet2.stat.fi', port=80): Max retr...
Oppilaitokset 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Paavo-postinumeroaluetilastot 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Presidentivaalit 1 The format of the file was not recognized from its contents. URL extension "html" relates to format "HTML" but a score for that format is not confi...
StatFin tilastotietokanta 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPConnectionPool(host='pxnet2.stat.fi', port=80): Max retr...
Suomen tilastollinen vuosikirja 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tilastokeskuksen INSPIRE-tietotuotteiden palvelurajapinta (OGC API Features) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tilastokeskuksen INSPIRE-tietotuotteiden palvelurajapinta (WMS) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tilastokeskuksen julkaisuarkisto 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tilastokeskuksen palvelurajapinta (WFS) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Tilastokeskuksen palvelurajapinta (WMS) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Tuotanto- ja teollisuuslaitokset 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Väestölaskenta-tietokanta 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPConnectionPool(host='pxnet2.stat.fi', port=80): Max retr...
Väestöruutuaineisto 1 km x 1 km 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Väestöruutuaineisto 5 km x 5 km 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Väestö tilastointialueittain 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Ympäristötilinpidon avainluvut -tietokanta 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPConnectionPool(host='pxnet2.stat.fi', port=80): Max retr...