Öppenhet (Five Stars)

Datamängder poängsatta efter kriterierna Five Stars of Openness av Tim Berners-Lee – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Generated: Augusti 2, 2021, 03:21 (UTC)

Options

Index of all organizations

Results

No results found.