Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: februari 26, 2024, 05:03 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 1.9
  • Totalt stjärnor: 21
  • Värderade datamängder: 11 / 11
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 4 0 0 7 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava - Östersundomin alue 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Uudenmaan maakuntakaava 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Uudenmaan maakuntakaava 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmä 2017 yhtenäisessä tietomallissa 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmä 13.3.2023 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmä 13.3.2023 WFS 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 400 Bad Request. Attempted on 25/02/2024. Tried ...
Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmä 13.3.2023 WMS 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Uusimaa-kaava 2050 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Uusimaa-kaava 2050 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.