Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: december 4, 2023, 05:04 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 1.2
  • Totalt stjärnor: 11
  • Värderade datamängder: 9 / 9
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 5 0 1 3 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Hallitusohjelman seurantadata 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Kuntasanasto (2013) 3 Content of file appeared to be format "PNG" which receives openness score: 3.
Ruotsinkielinen lakikieli (Slaf) – sanasto 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri 0 License not open
Valtioneuvoston hankeikkuna 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Valtioneuvoston hanketiedon kohdearkkitehtuuri 0 License not open
Valtioneuvoston kokonaisarkkitehtuurin toiminta-arkkitehtuuri 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Valtioneuvoston päätösasiakirjat, rakenteisten asiakirjojen kohdearkkitehtuuri 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Valtioneuvoston päätösasiakirjojen xml-rakenteiden kuvaukset ja xml-rakennemääritykset (skeemat) 0 License not open