Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: december 1, 2023, 05:04 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 2.0
  • Totalt stjärnor: 10
  • Värderade datamängder: 5 / 5
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 0 0 5 0 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
A2- ja B2-kielten opiskelijoiden määrä Vantaalla kouluittain, luokka-asteittain ja kielen mukaan 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Vantaan ammattiopisto Varian opiskelijamäärät ja opiskelijatyövuodet 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Vantaan kaupungin peruskoulujen oppilaaksiottoaluerajat 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Vantaan lukioiden yhteishaun tulokset 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Vantaan perusopetuksen ja lukioiden oppilas- ja opiskelijamäärät kouluittain 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.