Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: september 27, 2023, 05:05 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 0.8
  • Totalt stjärnor: 25
  • Värderade datamängder: 33 / 33
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 22 0 8 3 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Vantaan asunnot talotyypin ja valmistumisvuoden mukaan 31.12. 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaan asuntokunnat henkilöluvun mukaan 31.12. 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaa: Muuttaneet alueittain ja ikäryhmittäin 1998- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaan perheet perhetyypin mukaan alkaen 31.12.1998 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaan rakennukset käyttötarkoituksen ja valmistumisvuoden mukaan 2002- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaalla asuva työllinen työvoima sukupuolen ja iän mukaan 31.12.1975- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaan 15 vuotta täyttäneet sukupuolen, iän ja koulutusasteen mukaan 31.12. 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaan väestö sukupuolen, iän ja äidinkielen (ruotsinkieliset) mukaan 31.12.1998- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaan asuntotuotanto talotyypin, hallintaperusteen, rahoitusmuodon ja huoneistotyypin mukaan 2000- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaan rakennustuotanto käyttötarkoituksen mukaan 2000- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaan väestö äidinkielen mukaan 31.12.1998- sekä väestöennuste alueittain 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaan perheväestö alkaen 31.12.1998 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaa: Syntyneet alueittain alkaen vuodesta 1998 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaan väestö ikäryhmittäin 31.12.1970- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaan asunnot hallintaperusteen ja huoneistotyypin mukaan 31.12. 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaa: Kuolleet 1998- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaan lapsiperheet lapsiluvun mukaan (alle 18 v. lapset) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaan väestö äidinkielen ja iän mukaan 31.12.1998- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaan lapsiperheet lapsiluvun mukaan (iästä riippumatta) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaa: Työttömät ja työttömyysaste sukupuolen mukaan 31.12.2000- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Väestöennustesovellus 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Vantaa alueittain 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Vantaan asunnot talotyypin, hallintaperusteen ja käytössäolotilanteen mukaan 2002- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaan kaupungin investoinnit 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Vantaan kaupungin ostot 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Vantaan kaupungin palvelujen saavutettavuuskysely 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Vantaan kaupungin tulot ja menot 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Vantaan rakennuskanta ja asuntojen huoneistotyypit rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Vantaan väestöennuste iän ja sukupuolen mukaan 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Vantaan väestöennuste osa-alueittain iän ja sukupuolen mukaan 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Vantaan väestö valtionveronalaisten tulojen mukaan 2001- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaan väestö 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.