Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: september 27, 2023, 05:05 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 2.1
  • Totalt stjärnor: 17
  • Värderade datamängder: 8 / 8
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 0 3 1 4 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Vantaan kaupunginosat 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Vantaan asukasbarometrin vastaukset 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Vantaan liikenneväylien keskilinjaverkot 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Vantaan Minecraft-kaupunkimalli 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "zip" relates to format "ZIP" and receives score: 1.
Vantaan opaskartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Vantaan ortoilmakuvat 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Vantaan osoiteluettelo 1 Content of file appeared to be format "TXT" which receives openness score: 1.
Vantaan rakennukset 1 Content of file appeared to be format "ZIP" which receives openness score: 1.