Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: februari 25, 2024, 05:06 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 2.8
  • Totalt stjärnor: 77
  • Värderade datamängder: 28 / 28
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 0 1 5 22 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Pysäköintivirheet Vantaalla 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Raskaiden ajoneuvojen pysäköintialueet Vantaalla 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Vantaan kaupunginosat 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Vantaan ajantasa-asemakaava 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Vantaan asemakaavahakemisto 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Vantaan asukasbarometrin vastaukset 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Vantaan historialliset kartat 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Vantaan katujen kunnossapito 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Vantaan kaupunkikartta 3 This file had not been downloaded at the time of scoring it. Could not determine a file extension in the URL. Format field "WMS" receives score: 3.
Vantaan, Keravan ja Järvenpään kaupunkien ilmastokysely yrityksille 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Vantaan kevyen liikenteen väylät 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Vantaan kiinteistökartta 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Vantaan kiintopisteet 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Vantaan korkeusmalli 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Vantaan liikenneväylien keskilinjaverkot 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Vantaan maalajikartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Vantaan Minecraft-kaupunkimalli 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "zip" relates to format "ZIP" and receives score: 1.
Vantaan opaskartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Vantaan ortoilmakuvat 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Vantaan osoiteluettelo 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Vantaan pohjatutkimukset 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Vantaan pyöräilijämäärät 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Vantaan pyöräliikenteen kehittämiskysely 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Vantaan pyöräreitit 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Vantaan rakennettavuuskartta 3 This file had not been downloaded at the time of scoring it. Could not determine a file extension in the URL. Format field "WMS" receives score: 3.
Vantaan rakennukset 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Vantaan tulevaisuuskysely 2017 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Vantaan yleiskaavojen yhdistelmä 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.