Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: december 10, 2023, 05:03 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 1.5
  • Totalt stjärnor: 3
  • Värderade datamängder: 2 / 2
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 1 0 0 1 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
JHS-metatietorekisteri 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPConnectionPool(host='jhsmeta.fi', port=80): Max retries ...
Yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.