Sammanfattning av förvaltningsområdet
Statistik över datamängder per förvaltningsområde

Granska rapport
Audience locations
Matomo showing most audience locations (bot traffic is filtered out)

Granska rapport
Brutna länkar
URL-adresser till datamängdernas resurser som leder till fel när de öppnas.

Granska rapport
De minst populära datamängderna
Matomo showing top datasets with least views

Granska rapport
De mest populära datamängderna
Matomo showing top datasets with most views

Granska rapport
De mest populära producenterna
Matomo showing most popular organizations by visited datasets

Granska rapport
De mest populära resurserna
Matomo showing most downloaded resources

Granska rapport
De mest populära söktermerna
Matomo showing most popular search terms

Granska rapport
Öppenhet (Five Stars)
Datamängder poängsatta efter kriterierna Five Stars of Openness av Tim Berners-Lee – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Granska rapport

SLA report of the service is available in here.