Handata - palvelu

Handata presenterar inköpsfakturadata från kommuner och andra offentliga aktörer. Tjänsten utvecklas vidare och den publicerade informationen uppdateras årligen. Den huvudsakliga källan till öppen information som används i tjänsten är kommuner. Antalet förlag växer varje år.

  1. 2022-01-26-140822.887685handata.PNG

Använda datamängder

Mer information

Applikationens webbplats: https://handata.fi
Utvecklarens webbplats: http://yrittajat.fi/varsinaissuomi
Publicerat: augusti 20, 2020, 08:58 (UTC)
Senast uppdaterad: september 9, 2022, 12:22 (UTC)