Cetopo

Cetopo är en geodatatjänst för arkitekter. Vi sparar tid och pengar för våra kunder, och möjliggör samtidigt moderna 3D/BIM arbetssätt. Med Cetopos moderna kart-vy laddar du lätt det område du vill ha i det format du behöver, direkt kompatibelt med de program du använder. Cetopos produkter baserar sig på Finlands utmärkta öppna geodata. Främst från Lantmäteriet, men även från Trafikledsverket, Naturresursinstitutet, samt kommunernas öppna data.

  1. 2020-06-10-113918.392884MultiData.png
  2. 2020-06-10-113918.461095rszscetch.png
  3. 2020-06-10-113918.536326CAD2D.PNG
  4. 2020-06-10-113918.584152MeshTrees.PNG

Mer information

Applikationens webbplats: https://cetopo.com/
Utvecklarens webbplats: https://cetopo.com/
Publicerat: juni 10, 2020, 11:35 (UTC)
Senast uppdaterad: september 9, 2022, 12:22 (UTC)