Phillipsin vinouma - Työttömyyden ennustaminen kuluttajahintojen muutoksilla

I takt med att konsumentpriserna stiger är det också värt att undersöka hur inflationen påverkar andra makroekonomiska fenomen, såsom arbetslösheten. Det finns en teori som kallas Phillipskurvan som säger att det på kort sikt finns en motsägelse mellan inflation och arbetslöshet. Så i teorin finns det ett samband mellan arbetslöshet och inflation. Med denna applikation kan du utveckla en maskininlärningsmetod som syftar till att förutsäga arbetslöshet baserat på komponenterna i inflationen, dvs konsumentprisindex. Friheten att utveckla en lösning ligger hos användaren. Med detta program kan du prova olika varukorgar och vetenskapliga metoder för att förutsäga arbetslöshet, enkelt med hjälp av ett grafiskt användargränssnitt. Applikationen innehåller länkar till ytterligare dokumentation och utbildningsvideor som syftar till att utbilda användaren och lära ut terminologi relaterad till maskininlärning och datavetenskap.

I denna applikation väljer användaren själva konsumentprodukterna, vars prisförändringar används för att förutsäga arbetslöshet. Du kan välja maskininlärningsalgoritmen själv och justera dess hyperparametrar efter din smak. Applikationen låter dig testa din modell och undersöka vilka konsumentprodukter som påverkade prognosen mest. Förutsägelser kan göras med hjälp av de antaganden som användaren anger i verktyget. All data och arbetsdokumentation kan exporteras till Excel-filer. För produktval och utvärdering av förändringsantaganden innehåller ansökan även ett avsnitt av undersökande analys, där du kan undersöka förhållandet mellan varor och deras förhållande till arbetslöshetstalet och månatliga förändringar i arbetslöshetstalet.

Programmet fungerar på de flesta webbläsare och fungerar också som en progressiv webbapplikation, så det kan laddas ner till en dator eller mobil enhet. Ansökan genomförs på finska, svenska och engelska. Du kan ändra färgschemat i programmet som du vill.

  1. 2022-07-20-202849.088320testshapimage.PNG
  2. 2022-07-20-202849.145845featureimage.PNG
  3. 2022-07-20-202849.199125forecastimage.PNG
  4. 2022-07-20-202849.245239edaimage.PNG

Använda datamängder

Mer information

Applikationens webbplats: https://skewedphillips.herokuapp.com/
Utvecklarens webbplats: https://github.com/tuopouk
Fler applikationer av samma utvecklare:
Publicerat: juli 20, 2022, 20:28 (UTC)
Senast uppdaterad: september 9, 2022, 12:22 (UTC)