Finterest - kotimaan matkailutietopalvelu

Paikkatietokonsultit Oy - Publicerad 17.8.2020 - uppdaterat 4.11.2020

  1. 2020-08-17-173904.864642finterest1.png
  2. 2020-08-17-173904.949860finterest2.png

Finterest är en informationstjänst för både inhemska och utländska resenärer. Den innehåller omfattande information - läge och beskrivningen - av intressanta platser utöver hela Finland, av cirka 70 olika temor relaterade till turism.

Man kan fokusera kartan längs den planerade rutten och välja där de mest intressanta platserna till sin egen resplan. Planen kan delas via e-post eller Facebook.

Finterest-tjänsten är gratis. Den innehåller crowdsourcing-verktyg för att lägga till nya eller kommentera nuvarande information. Samarbetspartners kan begära åtkomst till admingränssnittet. Tjänsten har implementerats med öppen källkodsprogramvara.

Tjänsten har utvecklats och underhålls av Paikkatietokonsultit Oy.


Använda datamängder

Denna applikation saknar datamängder