Yhteentoimivuusalusta

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) - Publicerad 4.3.2020 - uppdaterat 4.11.2020

  1. 2020-03-07-173216.957182koodistot.JPG
  2. 2020-04-08-121525.269450sanastot.JPG
  3. 2020-04-08-121525.320385tietomallit.JPG

Med hjälp av interoperabilitet skapas och uppdateras informationens semantiska kompatibilitet, dvs. hanteringen av informationen så att dess betydelse i dataflödet bevaras. Att använda enhetliga begrepp underlättar tjänsteplaneringen och förståeligheten. Utnyttjandet av färdiga koder och datamodeller i systemutvecklingen är kostnadseffektivt och förbättrar kompatibiliteten mellan de olika aktörernas system.

Interoperabilitetsplattform:

Terminologiska ordlistor kompilerar och uppdaterar man gemensamma terminologiska ordlistor och begrepp inom den offentliga förvaltningen. Till exempel personer som arbetar med ordlistor och datamodellerare kan definiera begrepp och begreppens förhållande till varandra med Terminologiska ordlistor. Därtill kan dessa förhållanden visualiseras med verktyget. Medborgare kan däremot bläddra bland och kontrollera begrepp och deras definitioner.

Kodlistor är en teknisk plattform där man kan använda och uppdatera gemensamma kodlistor och klassificeringar inom den offentliga förvaltningen. Kodlistorna och deras språkversioner är aktuella och tillförlitliga, och man kan bläddra i dem över sektorsgränserna och ladda ned dem för eget bruk. Användningen av de gemensamma kodlistorna skapar interoperabilitet mellan system och inom statistikföringen.

Informationsmodeller är ett verktyg för datamodellerare och informationsarkitekter på organisationer inom den offentliga förvaltningen. Verktyget används för att beskriva datasystemens och gränsytornas informerande innehåll och datastrukturer. Verktyget Informationsmodeller gör den logiska datamodelleringen av offentliga data inom den offentliga förvaltningen öppen och offentlig, vilket underlättar användningen av informationsmodeller över organisationsgränserna.


Använda datamängder

Denna applikation saknar datamängder