Suomen alueelliset jätehuollot visualisoituna

Kartan visualiserar vilket företag som ansvarar för avfallshanteringen i olika regioner i Finland.

  1. 2022-11-15-122704.261752jatehuolto.PNG

Mer information

Applikationens webbplats: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTJiYTViMjktMTk4Zi00ODkxLTgyZWUtYmQ4ZjQ1NTQ2ODIwIiwidCI6ImM4NTBmZTljLWI0NmMtNGIyZC1iODYzLTAxZmEyYTg5ODA2OCIsImMiOjh9&pageName=ReportSection
Utvecklarens webbplats: https://smartlean.fi/
Publicerat: november 15, 2022, 12:23 (UTC)
Senast uppdaterad: november 15, 2022, 12:27 (UTC)