Applikationer

Olika applikationer (visualiseringar, undersökningar, webbplatser och datajournalistik) ger liv åt datamängderna i denna tjänst.

Ofta är det forskare, frilansare och mjukvaruutvecklare som skapar applikationer av öppna data, men de förbättrade verktygen för utveckling och visualisering gör det möjligt för vem som helst att använda sig av datamängderna. Mer information hittar du i vår guide till öppna data.

Har du skapat en applikation som använder sig av öppna data? Berätta oss om din applikation med detta formulär så lägger vi till den på listan nedan.

1 applikation hittades

None: kunnat Grupper: Talous ja rahoitus Hallinto ja julkinen sektori

  • andatapalvelu

    Handata - palvelu

    []

    Handata presenterar inköpsfakturadata från kommuner och andra offentliga aktörer. Tjänsten utvecklas vidare och den publicerade informationen uppdateras årligen. Den huvudsakliga källan till öppen information som används i tjänsten är kommuner. Antalet förlag växer varje år.