Dataresurser

Applikationer

Olika applikationer (visualiseringar, undersökningar, webbplatser och datajournalistik) ger liv åt datamängderna i denna tjänst.

Ofta är det forskare, frilansare och mjukvaruutvecklare som skapar applikationer av öppna data, men de förbättrade verktygen för utveckling och visualisering gör det möjligt för vem som helst att använda sig av datamängderna. Mer information hittar du i vår guide till öppna data.

Har du skapat en applikation som använder sig av öppna data? Berätta oss om din applikation med detta formulär så lägger vi till den på listan nedan.

None: nimet paikannimet sampo

1 applikation hittades

  • nimisampo-nimistontutkijan-tyopoyta

    Nimisampo - Nimistöntutkijan työpöytä

    Laajoja paikannimiaineistoja on viime aikoina digitoitu ja julkaistu verkossa avoimena datana. Suomalaisen paikannimistön tutkimuksen kannalta keskeisimpiä näistä ovat Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisteri (800 000 paikannimeä), näihin liittyvät topografiset kartat, sekä Kotimaisten kielten...