Berätta oss om en applikation

Tell us about a showcase you have created or found, and we will add it to our showcase gallery within a few days. Fields marked with an asterisk (*) are required.

Applikationens namn

Beskrivning av applikationen

En kortfattad och lättbegriplig presentationstext över applikationen. Berätta till exempel om hur applikation skapades och vad den kan användas till samt hur öppna data har använts i den.
Du kan använda Formattering av markdown here
Du kan använda Formattering av markdown here
Du kan använda Formattering av markdown here

Uppgifter om applikationen

Ange vilka datamängder från avoindata.fi som används i applikationen. Sök datamängder genom att skriva namnet i fältet nedan.
Om du har skapat en mobilapp eller skrivbordsapp, välj vilken plattform den fungerar på.

Avsändarens uppgifter

Ditt namn eller din e-post kommer inte att publiceras när applikationen anmäls. E-postadressen används för att kontakta dig vid behov, till exempel för mer information.

Bilder av applikationen

Bilderna kommer att visas på applikationens presentationssida och på Apps- sidan. Du kan ladda upp filerna från datorn eller lägga till en länk till bilden. Berättar du oss om en mobilapp? Om du vill att ikonen används som presentationsbild på Apps- sidan, ladda ikonen och möjliga andra bilder, men ladda inte en presentationsbild.

Ikon

Maximum filesize of single file is -Mb. Total maximum size of all files is -Mb.

Allowed filetypes are: pdf, jpg, jpeg, png, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, ods, txt.

Icon will be shown at the top of the showcase page

Presentationsbild

Maximum filesize of single file is -Mb. Total maximum size of all files is -Mb.

Allowed filetypes are: pdf, jpg, jpeg, png, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, ods, txt.

The featured image will be shown on the Showcases-page as well as on the showcase's own page.
Add max. 3 images of your showcase. Good images are for example those that show the user interface and features of the showcase.)

Bild 1

Maximum filesize of single file is -Mb. Total maximum size of all files is -Mb.

Allowed filetypes are: pdf, jpg, jpeg, png, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, ods, txt.

Bild 2

Maximum filesize of single file is -Mb. Total maximum size of all files is -Mb.

Allowed filetypes are: pdf, jpg, jpeg, png, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, ods, txt.

Bild 3

Maximum filesize of single file is -Mb. Total maximum size of all files is -Mb.

Allowed filetypes are: pdf, jpg, jpeg, png, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, ods, txt.

Avbryt