Tietoa palvelusta

Avoindata.fi -palvelu syntyi osana Valtiovarainministeriön avoimen tiedon ohjelmaa (2013 - 2015) ja palvelu julkaistiin 15.9.2014 Avoin Suomi 2014 -messuilla. Palvelun tavoite on toimia Suomen keskitettynä avoimen datan jakelualustana (myös yrityksen voivat julkaista palvelussa avointa dataa ja metatietoja). Vuosina 2014–2016 palvelu oli Valtorin ylläpitämä. Vuodesta 2017 eteenpäin palvelua kehittää ja ylläpitää Väestörekisterikeskus. Palvelua kehitetään yhdessä Suomi.fi -palvelukokonaisuuteen kuuluvan liityntäkatalogin kanssa. Avoindata.fi -palveluun kerätään Suomen avoimen datan tiedot keskitetysti, josta ne siirtyvät Euroopan unionin avoimen datan portaaliin.

Palvelun tavoitteet

  • Edistää julkishallinnon läpinäkyvyyttä: avoimen julkisen datan löydettävyyttä ja saatavuutta sekä mahdollistaa avoimen datan vaivaton hyödyntäminen ja käyttöönotto erilaisissa sovelluksissa.
  • Tukea sähköisten palvelujen kehittämistä ohjeiden ja suositusten avulla
  • Edistää julkisen hallinnon toiminnan, tietojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta
  • Julkaista tietoaineistoja, jotka tukevat liiketoimintaa, toiminnan kehitystä, koulutusta ja tutkimusta

Avoin data ei koskaan sisällä henkilötietoja, kolmansien tahojen tekijänoikeuksia tai lain mukaan salassa pidettäviä tietoja.

Julkaisun yhteydessä valitset myös tietoaineiston käyttöluvan, joka kertoo millä ehdoilla avointa tietoa saa hyödyntää ja uudelleenkäyttää. 

Palvelun muut ominaisuudet

  • Käytettävissä eri päätelaitteilla
  • Tallennettu tieto on vapaasti käytettävissä
  • Palvelu perustuu avoimeen lähdekoodiin. Palvelu on rakennettu CKAN ja Drupal avoimen lähdekoodin tuotteiden päälle. Palvelua varten tehdyt lisäosat, räätälöinnit ja ohjelmistokomponentit ovat avoimesti saatavissa avoimena lähdekoodina GitHubissa.