Tietoa verkkopalvelusta

Avoindata.fi-palvelu on Väestörekisterikeskuksen (VRK) ylläpitämä kansallinen palvelu. Sen tehtävänä on koota julkisen hallinnon avoin data yhteen paikkaan. Avoindata.fi-palvelu kerää – eli harvestoi – avointa dataa esimerkiksi kunnista. Palvelu tarjoaa:

 1. Ilmaisen julkaisualustan avoimille tietoaineistolle (et tarvitse omia palvelimia ja sivustoa, joiden rakentamisesta ja ylläpidosta syntyy kustannuksia. Avoindata.fi-palvelun käyttö on ilmaista kaikille ja se tehostaa veronmaksajien rahojen käyttöä)
 2. Yhden luukun palveluperiaate. Kaikki avoimet datat löydät yhdessä ja samasta paikasta
 3. Kansainvälinen ulottuvuus. Euroopan dataportaali hakee tietonsa avoindata.fi-palvelusta
 4. Näet miten avaamasi dataa hyödynnetään (sovellusgallerian linkittäminen data-aineistoihin)
 5. Saat kerättyä palautetta avaamistasi datoista niiden hyödyntäjiltä
 6. Tarjoaa kalenterin avoimen datan tapahtumista
 7. Tarjoaa keskitettyä tilastotietoa avoimen datan käytöstä

Avoin data toteuttaa julkisen hallinnon digitalisaatioperiaatteita. Se poistaa turhaa asiointia, auttaa kehittämään palveluita asiakaslähtöisesti, luo mahdollisuuksia rakentaa helppokäyttöisiä ja turvallisia palveluita, tuottaa asiakkaalle hyötyä nopeammin, varmistaa, ettei tietoja kysytään vain kerran ja avaa tiedon ja rajapinnat yrityksille ja kansalaisille.

Julkisuuslain – eli laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta – mukaan kaikki julkisen hallinnon tieto on lähtökohtaisesti julkista, jos ei ole laissa määriteltyä syytä salata sitä. Näin ollen merkittävä määrä julkisen hallinnon tiedoista on avoimesti koko yhteiskunnan käytettävissä. Suomi on ollut maailman johtavia maita julkisen hallinnon avoimuudessa ja avoimen datan edelläkävijä.

Avoindata.fi-palvelu syntyi osana Valtiovarainministeriön avoimen tiedon ohjelmaa (2013 - 2015) ja palvelu julkaistiin 15.9.2014 Avoin Suomi 2014 -messuilla. Palvelun tavoite on toimia Suomen keskitettynä avoimen datan jakelualustana (myös yritykset voivat julkaista palvelussa avointa dataa ja metatietoja). Vuosina 2014–2016 palvelu oli Valtorin ylläpitämä. Vuodesta 2017 eteenpäin palvelua kehittää ja ylläpitää Väestörekisterikeskus. Avoindata.fi -palveluun kerätään Suomen avoimen datan tiedot keskitetysti, josta ne siirtyvät Euroopan unionin avoimen datan portaaliin.

Palvelua hyödyntävät käyttäjäryhmät:

 1. Poliitikot (etsivät tietoa julkisesta hallinnosta)
 2. Tutkijat (etsivät taustatietoa)
 3. Sovelluskehittäjät (haluavat hyödyntää dataa)
 4. Virkamiehet (avaavat dataa ja haluavat hyödyntää sitä)
 5. Startup- ja kasvuyritykset (etsivät uusia mahdollisuuksia ja hyödyntävät dataa)
 6. Toimittajat (hyödyntävät lähteenä)
 7. EU komissio (harvestoivat datan ja hyödyntävät sitä monella eri tavalla)
 8. Kansalaisjärjestötoimijat (osallistuvat yhteiskuntaan)

Palvelun tavoitteet:

 • Edistää julkisen hallinnon läpinäkyvyyttä, avoimen julkisen datan löydettävyyttä ja saatavuutta sekä mahdollistaa avoimen datan vaivaton hyödyntäminen ja käyttöönotto erilaisissa sovelluksissa
 • Tukea sähköisten palvelujen kehittämistä ohjeiden ja suositusten avulla
 • Edistää julkisen hallinnon toiminnan, tietojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta
 • Julkaista tietoaineistoja, jotka tukevat liiketoimintaa, toiminnan kehitystä, koulutusta ja tutkimusta

Avoin data ei koskaan sisällä henkilötietoja, yritysten liikesalaisuuksia, kolmansien tahojen tekijänoikeuksia tai muuta lain mukaan salassa pidettäviä tietoja.

Julkaisun yhteydessä valitset myös tietoaineiston käyttöluvan, joka kertoo millä ehdoilla avointa tietoa saa hyödyntää ja uudelleenkäyttää.

Palvelun muut ominaisuudet:

 • Käytettävissä eri päätelaitteilla
 • Tallennettu tieto on vapaasti käytettävissä
 • Palvelu perustuu avoimeen lähdekoodiin. Palvelu on rakennettu CKAN ja Drupal avoimen lähdekoodin tuotteiden päälle. Palvelua varten tehdyt lisäosat, räätälöinnit ja ohjelmistokomponentit ovat avoimesti saatavissa avoimena lähdekoodina GitHubissa.

Avoindata.fi-palvelu on Suomen kansallisen tason avoimen datan palvelu.