Ajankohtaista

Tags: 2022

Avoindata.fi:n tuotantopäivitys 16.12.

Avoindata.fi päivitettiin 16.12. Päivitys sujui ongelmitta. Uusimmassa päivityksessä lisäsimme palveluun yleishaun, jolla voi hakea tietoaineistoja, rajapintoja, sovelluksia ja tuottajia. Lisäksi korjasimme palvelun tarjoamia tilastoja ja palvelussa esiintyneitä virheitä.

Lue lisää

Tiedon jakamisen toimintamallin päivitetty versio julkaistu myös ruotsiksi ja englanniksi

Päivitetty versio tiedon jakamisen mallista julkaistiin avoindata.fi:ssä lokakuussa. Versio oli avoimesti kommentoitavana syyskuussa. Kiitämme kaikista kommenteista. Ne otettiin huomioon lopullisessa versiossa.

Lue lisää

Avoindata.fi:n tuotantopäivitys 7.12.

Avoindata.fi päivitettiin 7.12. Päivitys sujui ongelmitta. Uusimmassa päivityksessä oli lähinnä virheenkorjauksia muun muassa artikkelien aihesanoihin ja sovellusten kuviin.

Lue lisää

TiHA-hankkeen loppuseminaari esitteli hankkeen tuotoksia ja tulevaisuuden näkymiä

Valtiovarainministeriön tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanke (TiHA) järjesti kaikille avoimen loppuseminaarin torstaina 3.11.2022. Tapahtumassa keskusteltiin tiedon jakamisesta ja yhteisistä toimintamalleista, tiedon laadun edistämisestä sekä API-periaatteista ja yhteentoimivuudesta. Hankkeen tuotoksiin oltiin tyytyväisiä ja niistä käytiin aktiivista keskustelua.

Lue lisää

Avoindata.fi:n tuotantopäivitys 18.11.

Palvelu päivitettiin taas 18.11.2022. Päivityksessä uusittiin palvelun etusivu, yhtenäistettiin lisenssejä ja parannettiin aineistojen kuvailuun käytettäviä tietomalleja ja niiden kuvauksia.

Lue lisää

Rajapinnat näkyviin avoindata.fi-palvelussa

Eriytämme ohjelmointirajapinnat tietoaineistoista omalle sivulleen lokakuun lopussa. Muutos helpottaa rajapintojen löytämistä ja kuvailua.

Lue lisää

Kommentoi tiedon jakamisen toimintamallin päivitettyä versiota

Olemme jatkokehittäneet maaliskuussa julkaistua tiedon jakamisen toimintamallia, ja se on nyt kaikkien avoimesti kommentoitavana 14.9.–30.9.

Lue lisää

Asiakastyytyväisyyskysely vuonna 2022 – palveluun ollaan tyytyväisiä

Toteutimme alkuvuodesta 2022 asiakastyytyväisyyskyselyn, jossa selvitimme käyttäjiemme mielipiteitä palvelua kohtaan ja toiveita tulevaisuuden kehitykselle. Vuosittaisella kyselyllä haluamme osallistaa käyttäjiämme palvelun kehitykseen. Kaikki kyselyn vastaajat olivat palveluun joko melko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Parannettavaa nähtiin erityisesti sivuston hakutoiminnoissa ja uusia avoimen tiedon (datan) julkaisuja toivottiin lisää.

Lue lisää

Kommentoi arvokkaiden tietoaineistojen luonnosta 21.6. mennessä

EU:n komissio kerää palautetta luonnoksesta arvokkaista tietoaineistoista (englanniksi High Value Datasets, HVD). Säädöksen tarkoituksena on, että tiettyihin aihealueisiin liittyvä data avattaisiin kaikissa EU-maissa mahdollisimman yhtenäisellä tavalla.

Lue lisää

Avoindata.fi:n kehitys – tiekartta vuodelle 2022

Vuonna 2022 avoindata.fi:n kehitys keskittyy palvelun tietoturvallisuuden parantamiseen, tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeessa tehtyihin opassisältöihin ja käyttöliittymäparannuksiin.

Lue lisää

Oletko tyytyväinen avoindata.fi-palveluun? Vastaa käyttäjäkyselyymme!

Mikä toimii mielestäsi palvelussa hyvin ja missä olisi vielä kehitettävää? Kerro meille mielipiteesi 7.5.2022 mennessä vastaamalla käyttäjäkyselyymme. Vastauksia hyödynnetään palvelun kehityksessä, joten jokainen vastaus on arvokas.

Lue lisää

Palvelussa nyt paranneltu opas ja uusia sisältöjä

Avoindata.fi-palvelussa on nyt saatavilla uusia opassisältöjä. Valtiovarainministeriön Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeessa valmistellut tiedon jakamisen toimintamalli sekä julkisen hallinnon API-periaatteet julkaistiin palvelussa maaliskuussa 2022. Käy tutustumassa sisältöihin ja anna meille palautetta, jos et jo ole sitä tehnyt.

Lue lisää