Taustatietoa

Avoindata.fi-palvelu on alunperin toteutettu osana valtiovarainministeriön avoimen tiedon -ohjelmaa (2013-2015), jossa luodaan edellytyksiä julkisen hallinnon organisaatioiden hallinnoimien avointen tietoaineistojen avaamiseen ja tehostetaan avointen tietoaineistojen käyttöä. Tavoitteena on, että keskeisimmät julkisen hallinnon tietovarannot ovat avoimesti ja maksuttomasti saatavilla verkossa.

Avoindata.fi-palvelu sisältää yhteentoimivuutta edistäviä kuvauksia ja ohjeita sekä välittää ajankohtaista tietoa kehittämistyöstä ja koulutuksesta. Suunnittelutiedon jakaminen ja uudelleenkäyttö vähentää päällekkäistä työtä.

Avoindata.fi-palveluun voidaan viedä tietoja manuaalisesti tai tuoda niitä muista dataportaaleista. Palvelut, joista tietoja tuodaan automaattisesti Avoindata.fi-palveluun ovat Helsinki Region InfoshareMaanmittauslaitoksen paikkatietohakemisto ja Suomen ympäristökeskuksen CC4 lisenssin aineistot.

Palvelun toimivuudesta vastaa Väestörekisterikeskus. Palvelun tarjoamista sisällöistä vastaa niiden julkaisija.

Avoindata.fi-palvelu on Suomen kansallisen tason avoimen datan palvelu.