Tietoa kokonaisarkkitehtuurista

Arkkitehtuurimalli ja työkalut

Näiltä sivuilta löydät tietoa julkisen hallinnon yhteisestä arkkitehtuurimenetelmästä, arkkitehtuurin hallintamallista, kypsyystasomallista ja hallinta- ja kuvausvälineistä.


Arkkitehtuurimenetelmä

Julkisen hallinnon yhteisenä arkkitehtuurimenetelmänä toimii JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen -suositus.


Hallintamalli

Arkkitehtuurin hallintamalli määrittelee ja kuvaa, miten arkkitehtuurin hallinta organisoidaan, mitä rooleja siihen kuuluu ja millä ylätason prosesseilla arkkitehtuuria sekä suunnitellaan ja kehitetään että miten sitä käytännön tasolla hallitaan.


Kypsyystasomalli

Arkkitehtuurikyvykkyyden kypsyystasomalli tarjoaa viitekehyksen organisaation arkkitehtuurikyvykkyyden kypsyystason arvioimiseen sekä erityisesti kehittämiskohteiden suunnitteluun.


Hallinta- ja kuvausvälineet

Arkkitehtuurikuvausten laajamittaiseen ylläpitoon ja hallintaan tarvitaan arkkitehtuurin kuvausväline joka sisältää kuvauskannan (repository), johon tiedot arkkitehtuurielementeistä ja niiden suhteista tallentuvat. Pelkät tekstinkäsittely- ja piirtovälineet eivät kanna kauas.

 

Avoindata.fi-palvelu on Suomen kansallisen tason avoimen datan palvelu.