Johdanto

Tervetuloa avaajan oppaaseen!

Tämä opas on tarkoitettu datan eli tiedon avaamisesta kiinnostuneille. Oppaamme johdattaa sinut tiedon avaamiseen vaiheittain etenevän prosessin avulla. Olemme koonneet tietoaineistojen avaamisen suunnitteluun keskeisesti liittyviä ohjeita, apuvälineitä ja kurssimateriaalia, jonka avulla voit harjoitella tiedon avaamista.

Oppaasta löytyvät myös EU:n Share-PSI 2.0 -projektin tuottamat kansainväliset tiedon avaamiseen liittyvät parhaat käytännöt suomalaisiin menettelytapoihin sovellettuina. Käytännöt pohjautuvat julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöä ohjaavaan EU-direktiiviin (PSI-direktiivi), ja ne on luotu yhtenäistämään julkisten organisaatioiden tiedon avaamisen prosessia. Lisäksi oppaaseen on viety keskeiset W3C-organisaation parhaat käytännöt, jotka koskevat datan avaamista ja web-ympäristössä jakamista.

Datan avaajan oppaassa käydään läpi neljä eri Share-PSI 2.0 -käytännön mukaista vaihetta, joita seuraamalla varmistat, että datan avauksesi sujuu parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Datan avaamisen prosessi

Edellä kuvattua prosessia kannattaa ensin kokeilla rajatun pilotin kanssa. Pilotissa julkaistaan ensimmäinen avoimen datan aineisto, jonka avulla opitaan hyödyntämisen prosessia. Sen jälkeen voi opittua lähteä hyödyntämään laajemmin organisaation tietovarantojen avaamiseen.

1. Ensimmäinen avoimen datan avaus (pilotti)

Käy ensimmäisessä vaiheessa prosessi läpi pilotin avulla rajatulla tietovarantojoukolla. Varmista tässä kohtaa organisaatiosi kyvykkyys tiedon avaamiseen ja tee tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

2. Tietoaineistojen laajempi avaaminen (skaalaaminen)

Suorita seuraavaksi tietovarantojen laajempi avaaminen. Käy prosessi läpi muiden tietovarantojen suhteen tässä vaiheessa. Jos organisaatiosi on suuri tai sisältää sisäisesti hyvin erilaisissa vaiheissa olevia osia, jaa myös tietoaineistojen avaaminen vaiheisiin. Vaiheessa aiemmin pilotissa avattu tieto on jo seuraa ja kehitä -vaiheessa.

3. Hyötyjen johtaminen

Skaalaamisen jälkeen tavoitteesi on päästä hyötyjen johtaminen -vaiheeseen. Osana kehitystyötä mieti automaattisesti uusien tietovarantojen syntyessä myös niiden saattamista avoimiksi. Käytännössä projekteissa tekemäsi työ noudattaa soveltuvin osin pilotissa ja massa-avauksessa käytettyjä vaiheita. Toisaalta avoimien tietoaineistojen tuottamia hyötyjä kannattaa johtaa. Kuuntele datan hyödyntäjien palautetta ja tehosta samalla oman organisaatiosi toimintaa.

Avoimen datan prosessi

 

Seuraava vaihe: 1 Kartoita ja selvitä

 

Mika Honkanen, 20.2.2019