Johdanto

Tervetuloa avoimen datan oppaaseen!

Tämä opas on tarkoitettu datan eli tiedon avaamisesta kiinnostuneille. Oppaamme johdattaa sinut tiedon avaamiseen vaiheittain etenevän prosessin avulla. Olemme koonneet tietoaineistojen avaamisen suunnitteluun keskeisesti liittyviä ohjeita, apuvälineitä ja kurssimateriaalia, jonka avulla voit harjoitella tiedon avaamista.

Oppaasta löytyvät myös EU:n Share-PSI -projektin tuottamat kansainväliset tiedon avaamiseen liittyvät parhaat käytännöt suomalaisiin menettelytapoihin sovellettuina. Käytännöt pohjautuvat julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöä ohjaavaan EU-direktiiviin (PSI-direktiivi), ja ne on luotu yhtenäistämään julkisten organisaatioiden tiedon avaamisen prosessia. Lisäksi oppaaseen on viety keskeiset W3C-organisaation parhaat käytännöt, jotka koskevat datan avaamista ja web-ympäristössä jakamista.

Datan avaajan oppaassa käydään läpi neljä eri Share-PSI 2.0 -käytännön mukaista vaihetta, joita seuraamalla varmistat, että datan avauksesi sujuu parhaalla mahdollisella tavalla.

Datan avauksen vaiheet

Edellä kuvattua prosessia kannattaa ensin kokeilla rajatun pilotin kanssa. Pilotissa julkaistaan ensimmäinen avoimen datan aineisto, jonka avulla opitaan hyödyntämiseen prosessia. Sen jälkeen kun ensimmäinen avoimen datan avaus on tehty onnistuneesti voi opittua lähteä skaamaan laajemmin organisaation tietovarantojen avaamiseen.

1. Ensimmäinen avoimen datan avaus (pilotti)

Käy ensimmäisessä vaiheessa prosessi läpi pilottiluonteisesti rajatulla tietovarantojoukolla. Varmista tässä kohtaa organisaatiosi kyvykkyys tiedon avaamiseen ja tee tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

2. Skaalaaminen

Suorita seuraavaksi tietovarantojen massa-avaaminen. Käy prosessi läpi muiden tietovarantojen suhteen tässä vaiheessa. Jos organisaatiosi on suuri tai sisältää sisäisesti hyvin erilaisissa vaiheissa olevia osia, jaa myös massa-avaaminen vaiheisiin. Massa-avaamisen aikaan pilotissa avattu tieto on jo seuraa ja kehitä -vaiheessa.

3. Kypsä vaihe

Massa-avaamisen jälkeen tavoitteesi on päästä kypsään vaiheeseen. Osana kehitystyötä mieti automaattisesti uusien tietovarantojen syntyessä myös niiden saattamista avoimiksi. Käytännössä projekteissa tekemäsi työ noudattaa soveltuvin osin pilotissa ja massa-avauksessa käytettyjä vaiheita.