Lisenssit

Lisenssit

Julkishallinnon avoimien tietoaineistojen käyttöluvaksi suositellaan Creative Commons Nimeä 4.0 (CC BY 4.0) –käyttölupaa. Jos datan yksilöiminen tai tuottajan tietojen ilmoittaminen ei ole tarpeellista, voidaan käyttää myös CC0-käyttölupaa. Käyttöluvasta on annettu JHS-suositus 189 Avoimen tietoaineiston käyttölupa. Käyttölupa helpottaa julkishallinnon avointen tietoaineistojen uudelleenkäyttöä ja yhtenäistää siihen liittyviä käytäntöjä.

Jos yhdelle tietoaineistolle pitää merkitä eri käyttölupa tekstille ja eri käyttölupa kuville, voidaan toisen käyttöluvan tieto lisätä aineiston kuvauskenttään. Tällä hetkellä palvelussa on teknisesti mahdollista lisätä aineistolle vain yksi käyttölupa.

Avoindata.fi tukee suositeltua käyttölupaa

Käyttölupa valitaan palvelussa aina tietoaineistoa vietäessä. Avoimet tietoaineistot voi merkitä Avoindata.fissä suositellulla Creative Commons Nimeä 4.0 tai CC0–käyttöluvalla. Avoindata.fissä on mahdollista julkaista tietoaineistoja myös muilla käyttöluvilla. Tavoitteena kuitenkin on, että suositellut käyttöluvat tulisivat yleiseen käyttöön.

Käyttöluvan kohteena julkiset tietoaineistot

Creative Commons Nimeä 4.0 –käyttöluvan kohteena olevaa dataa voi vapaasti käyttää kaikin mahdollisin tavoin korvauksetta ja jatkojalostaa sitä maailmanlaajuisesti. Edellytyksenä on, että datan lähde mainitaan käyttöluvasta ilmenevällä tavalla.

Kun dataa käytetään uusissa sovelluksissa, sovelluksesta on käytävä selkeästi ilmi, mikä osa sovelluksesta perustuu alkuperäiselle datalle ja mihin muokkaajalla on oikeudet. Muokkaajan oikeudet eivät mitenkään rajoita alkuperäisen datan käyttöä.

Käyttölupa ei koske aineistoja, joihin liittyy kolmansien tahojen tekijänoikeuksia tai henkilötietoja tai muussa lainsäädännössä salassa pidettäviksi määriteltyjä tietoja.

Creative Commons on kansainvälinen, ei-kaupallinen organisaatio, joka edistää luovuuden ja tiedon jakamista ja käyttöä maksuttomien lakityökalujen avulla.

Tutustu suositukseen ja CC 4.0 -käyttölupaan

JHS-suositus 189 Avoimen tietoaineiston käyttölupahttp://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs189CC 4.0 Nimeä kansainvälinen –käyttölupahttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fiCreative Commonshttp://creativecommons.fi/ 

Muu lisensointi

Avoindata.fi -palvelu käyttää AGPL-lisensoitua CKAN-ohjelmistoa. Palvelun lähdekoodit ovat saatavilla GitHubissa.

Kunkin tietoaineiston lisenssi on esitetty tietoaineiston sivulla.