Yhteystiedot

Palvelun kehittämisessä hyödynnetään mukautettua SAFe-mallia (engl. Scaled Agile Framework) ja ketterää ohjelmistokehitystä (Scrum). Ohjelmistokehityksen kehitysjaksojen (engl. sprint) kesto on 2 viikkoa, eli 10 työpäivää. SAFe-mallin mukaisesti palvelulla on virkamiehistä koostuva sisältötiimi, jota johtaa palveluomistaja. Ohjelmistokehitystä johtaa tuoteomistaja, joka on sisältötiimin jäsen. Käytännössä palveluomistajan tehtävä on fasilitoida sisältötiimiä mahdollisimman hyvään yhteistyöhön. Tuoteomistaja puolestaan ohjaa ulkopuolelta hankittua ohjelmistokehittäjätiimiä, jonka työtä ohjataan tuotteen kehitysjonolla (engl. product backlog).

Mika_kuva

Mika Honkanen
Palveluomistaja

etunimi.sukunimi(at)vrk.fi

Tehtävät:

  • Kokonaisvastuu palvelusta
  • Sisältötiimin fasilitointi
  • Palvelun budjetin suunnittelu ja hallinta
  • Sidosryhmäyhteistyö
  • Sisältöjen tuottaminen
  • EU:n PSI-työhön osallistuminen Suomen edustajana

Anssi kuva

Anssi Ahlberg
Tuoteomistaja

etunimi.sukunimi(at)vrk.fi

Tehtävät:

  • Vastaa kehityksestä
  • Vastaa kehittäjätiimin ohjaamisesta
  • Vastaa sisällöntuotannon ohjaamisesta
  • Kuntayhteistyö