Julkaise aineistoja

Tietoaineisto on kokoelma metatietoja ja aineistolinkkejä. Aineistolinkit viittaavat tiedostoihin, verkkosivuihin tai rajapintoihin.

Varmista ennen julkaisua, ettei tietoaineistoon liity kolmansien tahojen tekijänoikeuksia, henkilötietoja tai lain mukaan muuten salassa pidettäviä tietoja.

Julkaisun yhteydessä valitset myös tietoaineiston käyttöluvan, joka oikeuttaa muut tahot uudelleenkäyttämään tietoaineistoa vapaasti ja maksutta. Jos tietoaineiston käyttölupaa ei ole, tietoaineistoa todennäköisesti katsellaan mutta sitä ei uudelleenkäytetä.

Tietoaineistoja voi julkaista jonkin organisaation nimissä tai yksityishenkilönä. Julkaistaksesi tietoaineistoja organisaation nimissä sinun täytyy olla liittynyt organisaatioon.

Jos kuulut julkishallintoon, organisaatiosi on jo luotu palveluun ja voit liittyä organisaatioon klikkaamalla sen nimeä organisaatiosivulla. Huom: Ota yhteyttä avoindata.fi tukeen, jos julkinen organisaatiosi puuttuu tai sen nimessä on virhe.

Voit luoda palveluun oman organisaation, jos se ei kuulu julkishallintoon.

Julkaise avointa dataa tai Julkaise yhteentoimivuuden kuvauksia ja ohjeita

Julkaisuohje ja tietoaineiston laadun kriteerit.

Tietoaineiston käyttöluvan valinta