Julkaise aineistoja

1. Aseta sisäiset ja ulkoiset tavoitteet 

Mitä avauksella halutaan saada aikaiseksi?

Hyvä tavoite voi olla esimerkiksi se, että avaamalla yritysrekisteri halutaan luoda 10 000 uutta työpaikkaa seuraavan 3 vuoden aikana ja tehostaa PRH:n toimintaa sisäisesti 500 000 eurolla vuosittain. Tässä tapauksessa mitataan sekä sovellusten luomaa lisäarvoa että organisaation sisäistä tehokkuutta. Avoimen data vaikuttaa siis sekä sisäisesti että ulkoisesti:

a)      Sisäisesti datan avaajan toiminta tehostuu, kun tiedonhallinnasta tulee tehokkaampaa.

b)     Organisaation ulkopuolinen luovuus ja ihmisten osaaminen sijoittavat aikaa datan avulla uuden rakentamiseen. Usein uudet asiat ovat sellaisia, joita ei olisi pystytty ennustamaan.

Tavoitteiden määrittäminen datan avaukselle on vaativaa työtä. Siinä voi auttaa esimerkiksi työpajat datan mahdollisten hyödyntäjien kanssa sekä avoin yhteiskunnallinen keskustelu. Usein datan lisäksi kannattaa avata sen koko elinkaaren prosessi, jolloin koko datan elinkaaren prosessia voi tehostaa pelkän datan avauksen sijaan. On tärkeää tässä vaiheessa asettaa ja miettiä mittarit, mitä sitten datan avauksen jälkeen seurataan.Tietoaineisto on kokoelma metatietoja ja aineistolinkkejä. Aineistolinkit viittaavat tiedostoihin, verkkosivuihin tai rajapintoihin.

2. Selkeytä datan käyttölupa ja sisältö 

Varmista ennen julkaisua, ettei julkaistava tietoaineisto sisällä kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia, henkilötietoja tai lain mukaan muuten salassa pidettäviä tietoja. Julkaistavista tiedoista vastaa julkaisija. Usein avoin data on osa-kokonaisuus kaikesta datasta. Esimerkiksi luottamuksellisia tietoja, henkilötietoja tai liikesalaisuuksia sisältävät kentät on joko poistettava kokonaan datasta tai sitten anonymisoitava peruuttamattomasti niin, ettei henkilöitä voi tunnistaa.

Julkaisun yhteydessä valitset myös tietoaineiston käyttöluvan, joka oikeuttaa muut tahot uudelleenkäyttämään tietoaineistoa vapaasti ja maksutta. Suositus JHS-189, joka suomennettu versio Creative Commons 4 -käyttöluvasta. Jos tietoaineiston käyttölupaa ei ole, tietoaineistoa todennäköisesti katsellaan, mutta sitä ei uudelleenkäytetä.

Tietoaineistoja voi julkaista jonkin organisaation nimissä tai yksityishenkilönä. Julkaistaksesi tietoaineistoja organisaation nimissä sinun täytyy olla liittynyt organisaatioon.

Jos kuulut julkishallintoon, organisaatiosi on jo luotu palveluun ja voit liittyä organisaatioon klikkaamalla sen nimeä organisaatiosivulla. Huom! Ota yhteyttä avoindata.fi -palvelun tukeen, jos julkinen organisaatiosi puuttuu tai sen nimessä on virhe.

Voit luoda palveluun oman organisaation, jos se ei kuulu julkishallintoon.

3. Valitse julkaisutapa ja formaatti oikein

Julkaisutapoja ovat tiedosto ja ohjelmointirajapinta (lyhennettynä API). Valitse API, jos

  1. Käytössä on ihmisiä, aikaa ja rahoitusta sen ylläpitoon
  2. Dataa on enemmän kuin mitä kukaan haluaisi ladata itselleen kerralla ja hyödyntäjät haluat jollain tavalla suodattaa siitä pienemmän osuuden.

Muussa tapauksessa kannattaa julkaista tietoaineisto tiedostona.

Valitse julkaistava formaatti oikein

Teksti: Helpoin tapa on .txt -muoto. Sitä tukevat melkein kaikki ohjelmistot

Taulukkomuotoinen data: Parhain tapa julkaista data on CSV-tiedosto (engl. Comma-Separated Values)

Paikkatietoaineisto: Jos aineisto on pieni, niin GeoJSON tai KML ovat hyviä vaihtoehtoja. Paikkatiedoissa kannattaa käyttää WGS84 datumia, joka takaa, että data on helposti hyödynnettävää

Suuri vektoridata kannattaa julkaista Shapefiles-muodossa

Rasteridatalle hyvä formaatti on GeoTIFF

Julkaise avointa dataa tai Julkaise yhteentoimivuuden kuvauksia ja ohjeita

Julkaisuohje ja tietoaineiston laadun kriteerit.

Tietoaineiston käyttöluvan valinta

Avoindata.fi-palvelu on Suomen kansallisen tason avoimen datan palvelu.