Avoindata.fi-palvelun käyttöehdot ja tietosuojaseloste

Tältä sivulta löydät Avoindata.fi –palvelun käyttöehdot ja tietosuojaselosteen.

 

Avoindata.fi-palvelun käyttöehdot

Laadittu 17.1.2017

Avoindata.fi-palvelu tarjoaa näkymän kansalliseen avoimeen dataan ja yhteentoimivuutta edistäviin työkaluihin ja ohjeisiin.
 
Avoindata.fi-palvelun palvelutuottaja on Väestörekisterikeskus. 
 

Yhteystiedot

Väestörekisterikeskus
PL 123 (Lintulahdenkuja 4)
00531 Helsinki
Puh. 0295 535 001 (vaihde)
avoindata(at)vrk.fi

 

Palvelun käyttäjät ja käyttöehtojen tarkoitus

Avoindata.fi-palvelun käyttäjä voi olla jokainen luonnollinen henkilö. Ilman rekisteröitymistä palveluun tulevalla käyttäjällä on ainoastaan lukuoikeudet palvelun tietosisältöön.
 
Tietoaineistojen lisääminen Avoindata.fi-palveluun edellyttää käyttäjän rekisteröitymistä. Rekisteröityessään käyttäjä hyväksyy samalla nämä käyttöehdot itseään sitovaksi. Palvelun käyttö on käyttäjälle maksutonta.
 
Näillä käyttöehdoilla säännellään Avoindata.fi-palvelua käyttävien osapuolten tehtäviä, oikeuksia ja velvollisuuksia. Käyttöehdoilla käyttäjä ja Väestörekisterikeskus sopivat palvelun rekisteröitymistä edellyttävän osan käytöstä. Rekisteröityneen käyttäjän palvelun sisältö määräytyy:
  • näiden käyttöehtojen ja

  • palvelun tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Palvelun toteuttamiseksi palveluun tallennetaan rekisteröityneen käyttäjän henkilötietoja. Pakollisia tietoja rekisteröitymisen yhteydessä ovat käyttäjän etunimi, sukunimi, käyttäjätunnus, salasana ja sähköpostiosoite. Lisäksi rekisteröity käyttäjä voi halutessaan tallentaa Avoindata.fi-palveluun muitakin tietosuojaselosteessa kuvattuja tietoja.
 
Rekisteröityneen käyttäjän henkilötietoja käsitellään henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n mukaisen tietosuojaselosteen mukaisesti. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjästä tallennetaan tietosuojaselosteessa mainitut tiedot Avoindata.fi-palvelun käyttäjärekisteriin.
 

Palvelun toteutus, rekisteröityminen Avoindata.fi-palvelun käyttäjäksi ja kirjautuminen palveluun

Käyttäjä rekisteröityy itse palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjä tallentaa itselleen haluamansa käyttäjätunnuksen ja salasanan, joiden avulla käyttäjä voi jatkossa tunnistautua/kirjautua palveluun. Mikäli käyttäjä unohtaa rekisteröitymisen yhteydessä tallentamansa salasanan, hän voi tilata unohtuneen salasanan sähköpostiosoitteeseensa palvelusta löytyvän ”Pyydä uutta salasanaa” -linkin kautta.
 

Organisaation jäseneksi liittyminen ja tietoaineistojen lisääminen palveluun

Avoindata.fi-palveluun on luotu valmiiksi julkishallinnon organisaatiot ja Väestörekisterikeskuksen pääkäyttäjä voi hyväksyä henkilöitä julkishallinnon organisaatioiden pääkäyttäjäksi. Tämän jälkeen julkishallinnon organisaation pääkäyttäjä vastaa oman organisaationsa jäsenhakemuksista.
 
Rekisteröityneet käyttäjät voivat luoda Avoindata.fi-palveluun itse muita kuin julkishallinnon organisaatioita. Tällöin organisaation luoneesta käyttäjästä tulee automaattisesti organisaation pääkäyttäjä, joka voi myös hyväksyä muita rekisteröityneitä henkilöitä luomansa organisaation jäseniksi.
 
Rekisteröityneet käyttäjät voivat tuoda palveluun tietoaineistoja itsenäisesti yksityishenkilönä tai organisaation edustajana liityttyään palvelussa jonkin organisaation jäseneksi.
 

Tietoaineistojen muokkaaminen ja poistaminen palvelusta

Rekisteröitynyt käyttäjä voi itse muokata tai poistaa lisäämiään tietoaineistoja ja niihin liitettyjä dokumentteja.

Organisaation pääkäyttäjä voi muokata tai poistaa oman organisaationsa käyttäjien tietoaineistoja ja niihin liitettyjä dokumentteja.

Väestörekisterikeskuksen pääkäyttäjä voi myös poistaa tai muokata lisättyjä tietoaineistoja ja niihin liitettyjä dokumentteja, jos käyttäjän palveluun toimittaman aineiston sisältö on käyttöehtojen vastainen.

 

Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu

Rekisteröitynyt käyttäjä vastaa palvelun avulla tai sen kautta lähettämänsä tai muuten käsittelemänsä aineiston sisällöstä ja esitysmuodosta.
 
Palvelun käyttäjä huolehtii siitä, että palveluun tallennetut tietoaineistot asiakirjoineen ja linkkeineen ovat lain ja hyvän tavan mukaisia eivätkä loukkaa tekijänoikeuksia, viranomaisten määräyksiä tai ole muuten lainvastaisia.
 
Palvelun käyttäjä vastaa siitä, ettei hän tuo palveluun aineistoa, joka sisältää viruksia tai muita järjestelmän toimintaa haittaavia ominaisuuksia, sekä siitä, ettei hän levitä tai muuten haittaa aiheuttavalla tavalla käsittele tällaista aineistoa. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua haittaa aiheuttavien tai häiritsevien aineistojen, kuten roskapostin, ketjukirjeiden ja tilaamattomien massapostitusten, tallentamiseen.
 
Palvelun käyttäjä vastaa niiden laitteiden, ohjelmistojen ja viestintä- sekä tietoliikenneyhteyksien kustannuksista ja toiminnasta, joilla hän käyttää palvelua.
 
Näiden käyttöehtojen rikkominen voi aiheuttaa velvollisuuden korvata siitä aiheutuneet vahingot ja johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 42§:n, rikoslain (39/1889) 34 ja 38 lukujen mukaisesti.
 

Palvelutuottajan (Väestörekisterikeskus) velvollisuudet ja vastuu

Väestörekisterikeskus on osa valtionhallintoa, ja sen vastuu määräytyy julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevien sääntöjen mukaisesti ottaen huomioon näiden käyttöehtojen määräykset.
 
Väestörekisterikeskus vastaa siitä, että palveluun liittyvässä tiedonsiirrossa ja käsittelyssä käytetyt salaus- ja suojausmenettelyt ovat asianmukaiset.
 
Väestörekisterikeskus ylläpitää palvelua niin, että se on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa kaikkina viikonpäivinä. Poikkeuksen palvelun ylläpidolle muodostavat ylivoimaiseksi esteeksi katsottava este, järjestelmän ylläpidon ja huollon välttämättä aiheuttamat katkokset sekä katkokset yleisessä tietoliikenteessä. Väestörekisterikeskus voi tilapäisesti keskeyttää (käyttökatko) palvelun muutos- tai korjaustöiden tai palvelun ylläpidon vaatimien toimenpiteiden johdosta. Väestörekisterikeskus pyrkii tiedottamaan ennalta tiedossa olevista käyttökatkoista etukäteen.
 
Jos käyttäjän palvelun kautta toimittaman aineiston sisältö on käyttöehtojen vastainen, Väestörekisterikeskus ei ole velvollinen toimittamaan palvelua käyttäjälle. Väärinkäytösten havaitsemisen jälkeen käyttäjän rekisteröityminen palveluun voidaan sulkea ja rikoksen tunnusmerkkien täyttyessä väärinkäytöksestä voidaan tehdä rikosilmoitus.
 
Mikäli ilmenee, että käyttäjän palvelun avulla käsittelemä aineisto loukkaa toisen tekijän- tai muita oikeuksia, on lain tai näiden käyttöehtojen vastainen taikka voi aiheuttaa vahinkoa, on Väestörekisterikeskuksella oikeus poistaa kyseinen aineisto.
 

Avoindata.fi-palvelun käytön lopettaminen

Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus luopua Avoindata.fi-palvelun käytöstä. Käyttäjä voi lopettaa Avoindata.fi-palvelun ”Poista käyttäjätili” -toiminnon avulla, jonka jälkeen palveluun kirjautuminen ei enää ole mahdollista. Palveluun jää käyttäjän tiedot tilin mahdollista uudelleenaktivointia varten.
 
Rekisteröityneen käyttäjän lisäämiä, jo julkaistuja tietoaineistoja ja niihin liitettyjä dokumentteja, ei poisteta Avoindata.fi-palvelun käyttäjätilin poiston yhteydessä. Käyttäjä voi halutessaan kuitenkin poistaa ne itse ennen käyttäjätilin poistoa.
 
Väestörekisterikeskus voi sulkea tai keskeyttää Avoindata.fi-palvelun käytön, jos on syytä epäillä sen olevan tietoturvahyökkäyksen kohteena tai jos käyttäjä käyttää palvelua näiden käyttöehtojen tai lain tai hyvän tavan vastaisesti tai palvelun toimivuutta tai tietoturvajärjestelyjä vaarantavalla tavalla tai jos on perusteltua syytä epäillä väärinkäyttöä.
 

Henkilötietojen ja muiden tietojen käsittely sekä yksityisyyden suoja

Palvelutuottaja käsittelee henkilötietoja Avoindata.fi-palvelussa. 
 
Palvelutuottaja huolehtii ja vastaa omalta osaltaan henkilötietojen ja muiden tietojen asianmukaisesta käsittelystä ja henkilötietojen käsittelystä siten, että tietosuoja tai yksityisyyden suoja ei vaarannu. Palvelutuottaja huolehtii omalta osaltaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvien tarpeellisten ilmoitusten ja selosteiden tekemisestä ja julkaisusta.
 
Palvelutuottaja käsittelee henkilötietoja Avoindata.fi-palvelussa, käyttäjärekisterissä sekä muissa rekistereissä siten kuin tarkemmin on todettu Avoindata.fi-palvelun tietosuojaselosteissa. Organisaatioita, yhteyshenkilöitä ja käyttäjiä koskevia tietoja tallennetaan Avoinda-ta.fi-palvelun rekistereihin siten kuin tarkemmin on todettu Avoindata.fi-palvelun tietosuojaselosteissa. 
  • Avoindata.fi-palvelun käyttäjärekisterin tietosuojaseloste
  • Avoindata.fi-palvelun tapahtumatietorekisterin tietosuojaseloste (julkaistaan myöhemmin)
  • Suomi.fi-palvelujen lokirekisterin tietosuojaseloste (täydennetään Avoindata.fi-palvelun osalta myöhemmin)
Palvelutuottajalla on oikeus käsitellä ja luovuttaa henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti sekä tietosuojaselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin.
 
Tietoja säilytetään asiakkuuden tai Avoindata.fi-palvelun tuottamisen päättymisen jälkeen tarpeellinen aika, jotta lainsäädännön asettamat velvollisuudet täyttyvät. 
 

Evästeet

Avoindata.fi-palvelussa käytetään käyttäjän ja palvelun hallintaliittymän kautta tunnistettujen henkilöiden osalta evästeitä.

 

Muut ehdot

Väestörekisterikeskuksella on palveluntuottajana oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä käyttäjille Avoindata.fi-palvelussa. Muutokset astuvat voimaan, kun niistä on tiedotettu ja uudet käyttäjäehdot on viety esille palveluun.
 
Avoindata.fi-palvelua koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla ja viimekädessä Helsingin käräjäoikeudessa.

Avoindata.fi-palvelun tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste
 
Laadittu: 17.1.2017

Rekisterin nimi

Avoindata.fi-palvelun käyttäjärekisteri
 

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Väestörekisterikeskus
PL 123 (Lintulahdenkuja 4), 00531 Helsinki
Puh. 0295 535 001, kirjaamo(at)vrk.fi, www.vrk.fi
 

Yhteyshenkilö (virka-aikana) rekisteriä koskevissa asioissa:

Kehityspäällikkö Rosa Arola
Puh. 0295 535 036, etunimi.sukunimi(at)vrk.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Avoindata.fi-palvelussa ylläpidetään metatietoja palvelussa julkaistusta avoimesta datasta ja yhteentoimivuuteen liittyvää tietoa sekä asiakirjoja. Tietojen ja asiakirjojen tulee olla yksilöityjä ja niillä tulee olla omistaja. Tämä edellyttää käyttäjän rekisteröintiä. Henkilön tallentamia henkilötietoja käytetään mm. viestien toimittamiseen käyttäjälle.
 
Rekisteri on Väestörekisterikeskuksen tuottaman Avoindata.fi-palvelun käyttäjärekisteri. Rekisterin avulla pidetään yllä tietoa niistä käyttäjistä, jotka ovat rekisteröityneet Avoindata.fi-palvelun käyttäjiksi. Avoindata.fi-palveluun rekisteröityneistä käyttäjistä muodostuu henkilötietolain (523/1999) mukainen henkilörekisteri. Avoindata.fi-palvelua on mahdollista käyttää ilman rekisteröitymistä, mutta sisällön tuottaminen palveluun edellyttää käyttäjän itsensä tekemää rekisteröitymistä.
 
Avoindata.fi-palvelun käyttäjärekisterin henkilötietoja käsitellään käyttöoikeuksien ja palvelun hoitamiseen, hallintaan sekä kehittämiseen. Rekisterin tietoja käsitellään palvelua hyödyntävien organisaatioiden ja käyttäjien yksilöimiseksi ja Avoindata.fi-palveluun tallennettuihin tietoihin liittyvien tai muiden virhetilanteiden selvittämiseen sekä mahdollisten väärinkäytösten selvittämiseen.
 
Rekisteriä käytetään henkilön tunnistamiseen, sekä tietojen esittämiseen henkilön profiilitiedoissa ja henkilön tuottaman tiedon tai asiakirjojen yhteydessä, sekä keskustelufoorumissa henkilön luomien viestien yhteydessä. Avoindata.fi-palvelun ylläpitäjä näkee rekisteröityneen käyttäjän käyttäjätiedot. Ylläpitäjä voi estää henkilön kirjautumisen Avoindata.fi-palveluun väärinkäytön perusteella sekä ylläpitää ja muokata tarvittaessa rekisteröityneiden käyttäjien tietoja.
 
Lisäksi tietoja voidaan käyttää myös Avoindata.fi-palvelun toimintaan, poikkeustilanne- tai muihin vastaaviin tiedottamistarpeisiin, käytön määrän sekä kustannusten seurannan ja jaon selvittämistä varten, sekä tilastointitarpeisiin.
 

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin sisältö koostuu organisaatiota koskevista tiedoista, käyttäjiä ja yhteyshenkilöitä koskevista henkilötiedoista, yhteystiedoista sekä metatiedoista ja käyttäjän tallentamista palvelun asetuksista. Avoindata.fi-palveluun tunnistaudutaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka käyttäjä luo itse rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi.
 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteenä toimii Avoindata.fi-palvelun käyttäjäksi rekisteröityvä henkilö itse.
 

Rekisteröidyn informointi

Rekisteröidylle annetaan palveluun rekisteröitymisen yhteydessä tieto siitä, että häntä koskevia henkilötietoja rekisteröidään henkilörekisteriin. Tämä tietosuojaseloste on nähtävissä Avoindata.fi-palvelussa.
 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin pitäjä voi luovuttaa käyttäjärekisterin tietoja:

  • organisaatiolle organisaatiota ja sen omia yhteyshenkilöitä tai käyttäjiä koskevia tietoja
  • valvontaviranomaisille, kuten poliisi-, esitutkinta- ja syyttäjäviranomaiselle sekä tuomioistuimelle ja tietosuojavaltuutetulle ja -lautakunnalle tietosuojan valvonnan toteuttamista varten.

Tämän lisäksi muita kuin henkilötietoja voidaan luovuttaa tilastoina tai muutoin.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin manuaalinen aineisto ja rekisterin tiedot on suojattu tietoturvallisuudesta huolehtien lainsäädännössä edellytetyllä tavalla.
 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on omien tietojen tarkastusoikeus. Tarkastuspyyntö lähetetään kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.
 
Käyttäjä voi tarkistaa omat rekisteritietonsa suoraan palvelusta. 
 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on tiedon korjausoikeus rajoitetusti. Korjausoikeus koskee rekisteröidyn antamia tietoja.
 
Käyttäjä voi itse ylläpitää ja korjata palvelussa olevia henkilötietojaan.
 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä ei ole muita henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksia. 

Avoindata.fi-palvelu on Suomen kansallisen tason avoimen datan palvelu.