Koulutukset

Koulutus ja tuki

Tällä sivulla saat tietoa julkisen hallinnon arkkitehtuurityötä ja yhteentoimivuutta edistävästä koulutuksesta ja koulutusmateriaaleista sekä muista mahdollisista tukipalveluista ja tukimateriaaleista. Tänne kootaan myös ohjeita ja malleja. Jos haluat tiedottaa tarjoamastasi aiheeseen liittyvästä koulutuksesta tai muista palveluista tai aineistoista, lähetä materiaalia osoitteeseen yhteentoimivuus@vm.fi

Kun käynnistät kokonaisarkkitehtuurityötä

Laki tietohallinnon ohjauksesta velvoittaa julkisen hallinnon viranomaiset suunnittelemaan ja kuvamaan kokonaisarkkitehtuurinsa. Kokonaisarkkitehtuurityössä pääset hyvin liikkeelle, kun etenet seuraavasti:

  1. Sitouta johto
  2. Nimeä vastuutaho työn käynnistämiselle
  3. Hanki ymmärrys kokonaisarkkitehtuurista
  4. Organisoi ja resursoi kokonaisarkkitehtuurityö
  5. Hanki osaaminen
  6. Kuvaa arkkitehtuurin nykytila
  7. Valitse arkkitehtuurin tavoitetilan kuvaamisen ensimmäinen kohde
  8. Suunnittele arkkitehtuurin kehittämispolku
  9. Kytke arkkitehtuurin kehittäminen organisaation johtamiseen
  10. Käynnistä kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

Lue koko ohje: Kokonaisarkkitehtuurin käynnistäminen organisaatiossa