Om tjänsten

Tjänsten avoindata.fi är ett fönster mot nationella öppna datamängder samt verktyg och anvisningar som främjar interoperabilitet.

I tjänsten kan organisationer inom den offentliga förvaltningen spara metadata om sina öppna datamängder. Målet är att göra det lättare att finna och få tillgång till offentliga datamängder och ge möjligheter att enkelt utnyttja och ta i bruk öppna data i olika tillämpningar.

Avoindata.fi samlar också planeringskunskap som främjar interoperabilitet inom den offentliga förvaltningen och möjliggör delning och återanvändning av sådan kunskap. Målet är att främja planering, utveckling och genomförande av verksamheten i alla organisationer inom den offentliga förvaltningen.

Avoindata.fi-palvelu on Suomen kansallisen tason avoimen datan palvelu.