Data användares guide

I avsnittet Data användares guide hittar du information om hur en vanlig medborgare kan dra nytta av öppen data och att undvika information. Du kan också hitta hjälp med att använda tjänsten, till exempel att registrera och hämta data från tjänsten.

  •      Sidan Öppna data för medborgare ger allmän information om öppen data och att undvika.fi
  •      Sidan Hitta och använda data ger mer detaljerad information om vilken typ av data vi har och hur de kan användas
  •      Sidan Användarkonto innehåller information om registrering för tjänsten och hantering av ditt konto