Skyddsområden på Åland WFS

https://kartor.regeringen.ax/arcgis/services/Miljo/Skyddsomraden/MapServer/WFSServer

From the dataset abstract

I WFS-tjänsten finns följande kartlager: Naturreservat - innehåller både naturreservat och sälskyddsområden på Åland Natura 2000 ytor Natura 2000 punkter

Source: Skyddsområden på Åland WFS

Additional Information

API data format: WFS
Does the API require registration?: No