Hallinnolliset aluejaot (rasteri)

Hallinnolliset aluejaot (rasteri) on Suomen kuntajakoa kuvaava aineisto.

Kuntajakoaineistoa tuotetaan mittakaavoihin 1:10 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:1 000 000 ja 1:4 500 000. Mittakaavan 1:10 000 aineistossa olevat tiedot on tuotettu kiinteistörekisteristä. Muissa mittakaavoissa olevat kuntien rajat on yleistetty kuhunkin mittakaavaan sopiviksi.

Hallinnolliset aluejaot (rasteri) tuotteet sisältävät ainoastaan kuntien rajat.

Tuote on avointa aineistoa.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer The National Land Survey of Finland
Maintainer email
  1. asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi
Last modified 19.06.2023
Show change log
Created on 12.10.2011