Hallinnolliset aluejaot (rasteri)

https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/karttapaikka/liittyvat-palvelut

From the dataset abstract

Hallinnolliset aluejaot (rasteri) on Suomen kuntajakoa kuvaava aineisto.

Kuntajakoaineistoa tuotetaan mittakaavoihin 1:10 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:1 000 000 ja 1:4 500 000. Mittakaavan 1:10 000 aineistossa olevat tiedot on tuotettu kiinteistörekisteristä. Muissa mittakaavoissa olevat kuntien rajat on yleistetty kuhunkin mittakaavaan sopiviksi.

Hallinnolliset aluejaot (rasteri) tuotteet sisältävät ainoastaan kuntien rajat.

Tuote on avointa aineistoa.

Source: Hallinnolliset aluejaot (rasteri)

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format unknown
Coordinate system ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Temporal Coverage -
Data last updated 19 June 2023
Metadata last updated 19 June 2023
Created 19 June 2023
SHA256 -