Hausjärven ja Lopen sähköisten palveluiden ja asianhallinnan kehittämishanke

Microsoft Formsin hyödyntäminen kunnan toiminnassa

From the dataset abstract

Sähköisten palveluiden ja asianhallinnan hankkeessa tuotettu materiaali sisältäen kuntalaiskyselyt, asianhallinnan yleiskuvan, asianhallinnan ja sähköisen asioinnin mittaristopohjan sekä MS Forms käytön ohjeistuksen kuntien käyttöön.

Source: Hausjärven ja Lopen sähköisten palveluiden ja asianhallinnan kehittämishanke

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format PDF
Size 282819
Temporal Coverage -
Data last updated 29 June 2022
Metadata last updated 29 June 2022
Created 29 June 2022
SHA256 4c6480517f479a8da278c8309255c029940b98156f751db473593507d783be08