Hyvinkään yleiskaava

Sisältää Hyvinkään kaupungin osayleiskaavat: Keskustaajama, Palopuro-Ridasjärvi-Kurkisuo, Kytäjä-Hirvijärvi, Kapula-Nummenmäki-Sveitsi, Noppo. Yleiskaavan voimassaolotilanne ja sen määräysten tulkinta on varmistettava kaavoitusyksiköstä.

Aineiston päivitys ja ylläpito on jatkuvaa. Aineiston päivityksessä saattaa olla muutamien viikkojen viive yleiskaavan voimaantulon yhteydessä.

Aineisto on julkaistu Hyvinkään internet-karttapalvelussa ja käytettävissä kaupungin WMS-katselurajapinnan kautta.

Osayleiskaavan, ja otteita osayleiskaavasta, on saatavissa maksua vastaa kaavoitusyksiköstä. Lisäksi osayleiskaava määräyksineen ja selostuksineen on ladattavissa kaavoituksen internetsivuilta: Yleiskaavoitus.

Tasokoordinaatisto: ETRS-GK-25 Korkeusjärjestelmä: N2000

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Maintainer email
  1. kaavoitus@hyvinkaa.fi
Last modified 23.05.2024
Show change log
Created on 09.03.2016