Kuopion seudun ilmanlaatu 2017

Kuopion ilmanlaatuvyöhykkeet sisältävät vuonna 2020 valmistuneen Kuopion ja Siilinjärven alueen ilmanlaatumallinnuksen pitoisuuskartat. Aineistossa on energiantuotannon, teollisuuden, tieliikenteen ja kiinteistökohtaisen lämmityksen päästöjen aiheuttamat typpidioksidin (NO2), hengitettävien hiukkasten (PM10) ja pienhiukkasten (PM2,5) kokonaispitoisuudet. Tulokset on esitetty lyhytaikaispitoisuuksille (vuorokausiarvo) ja pitkäaikaispitoisuuksille (vuosikeskiarvo) vuoden 2017 tilanteessa ja vuoden 2035 ennustetilanteessa.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Maintainer Kuopio
Maintainer email
  1. paikkatietopalvelut@kuopio.fi
Links to additional information
  1. https://kartta.kuopio.fi/
  2. https://www.kuopio.fi/ilmanlaatu
Geographical coverage
Last modified 18.11.2022
Show change log
Created on 28.08.2020