Marttilan kunnan ostolaskut 2021

Marttilan kunta julkaisee ostolaskutiedot vuosittain tilinpäätöksen valmistuttua vuoden 2021 tiedoista lukien. Ostolaskudata sisältää tavaroiden ja palveluiden, investointien, tarvike- ja kalustohankintojen sekä vuokrien ostolaskutiedot. Ostolaskudatasta on poistettu maksetut avustukset, lainat, eläkemaksut yms. ei-ostolaskuiksi määriteltävät maksut sekä liikesalaisuuksia tai henkilötietoja sisältävät ostolaskutiedot.

Aineisto on poimittu ostoreskontratiedoista rivitasolla, jolloin laskukohtainen yhteissumma saadaan laskemalla saman tositenumeron sisältävät rivit yhteen. Summat ovat arvonlisäverottomia.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Maintainer Marttila
Maintainer email
  1. kunta@marttila.fi
Maintainer website www.marttila.fi
Links to additional information
  1. https://marttila.fi/tietoa-marttilasta/kyselyt-ja-tilastot/
Geographical coverage
Update frequency
Valid from 03.08.2022
Last modified 22.02.2024
Show change log
Created on 03.08.2022