Merenkulun turvalaitteet (vesiväyläaineisto)

https://suomenvaylat.vayla.fi/

From the dataset abstract

Merenkulun turvalaite on kulkuväylän merkitsemistä tai muuten vesiliikenteen ohjaamista ja turvaamista varten vesialueelle tai rannalle sijoitettu rakenne ja laite. Navigointiin ja väylän merkitsemiseen käytettävien merimerkkien lisäksi merenkulun turvalaitteiksi luetaan myös vesiliikennemerkit ja valo-opasteet.

Sisältää Väyläviraston vesiväylärekisteriin merkityt merenkulun turvalaitteet. Aineisto sisältää sekä kelluvat, että kiinteät turvalaitteet.

Source: Merenkulun turvalaitteet (vesiväyläaineisto)

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format unknown
Coordinate system http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035
Temporal Coverage -
Data last updated 13 November 2023
Metadata last updated 13 November 2023
Created 13 November 2023
SHA256 -