Oulun kaupungin lasten päivähoidon asiakasmäärät

Oulun kaupungin lasten päivähoidon asiakasmäärät 2011-2015

From the dataset abstract

Aineisto sisältää Oulun kaupungin lasten päivähoidon asiakasmäärät. Sisältäen kunnalliset päiväkodit, kunnalliset perhepäivähoidossa olevat, yksityisessä tuetussa päivähoidossa olevat sekä kotihoidon tukea saaneet lapset.

Source: Oulun kaupungin lasten päivähoidon asiakasmäärät

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format XLSX
Size 12007
Temporal Coverage -
Data last updated 30 October 2017
Metadata last updated 18 November 2022
Created 30 October 2017
SHA256 -