Pohjois-Euroopan järvijääpeite vuodesta 2017 alkaen / Lake Ice Extent for the Northern Europe since 2017

[FI] Satelliittikuvilta seurataan Pohjois-Euroopan järvien jään peittoalaa vuoden ympäri. Pohjoisimmilta alueilta järvijäistä ei saada tietoa kaamosaikaan vähäisen valon vuoksi. Myös pilvet peittävät näkyvyyden maan pinnalle. Kuvien erotuskyky on noin 250 m x 250 m. Aineisto koostuu vuodesta 2017 alkaen tehdyistä päivittäisistä jäänpeittoala tulkinnoista.

Päivittäinen järvien jäänpeittoala on tuotettu Terra-satelliitin MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) -instrumentin aineistoa hyödyntäen. Järvijää tulkitaan MODIS-instumentin lähi-infrapuna-alueelta mittaaman heijastussuhteen eli reflektanssin avulla. Tämän lisäksi hyödynnetään MODIS-instrumentin termisen kanavan arvoa poistamaan mahdolliset virhetulkinnat kesäaikaan mm. paksun levämaton nostaessa lähi-infrapuna-alueen reflektanssia jään tapaan.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Käyttötarkoitus: Pohjois-Euroopan järvijääpeitteen seuranta.


[EN] Satellite remote sensing is used to monitor the lake ice extent in the Northern Europe during the year. From the northernmost areas, lake ice extent information is not available during the polar night due to the low light conditions. Clouds also obscure visibility to the earth’s surface. The resolution of the images is about 250x250 m. The dataset consists of daily products made since 2017.

Lake Ice Extent daily product is calculated in the Finnish Environment Institute (Syke) by using Terra/MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) satellite images. The lake ice extent is interpreted by using the reflectance of near-infrared band by the MODIS instrument. In addition, the value of the thermal band of the MODIS is utilized to eliminate possible misinterpretations during the summer, e.g. caused by a thick algae bloom.


WMS-palvelin / WMS service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

WMS-taso / WMS layer: EO_LIE

Aineistoa on tuotettu vuodesta 2017 alkaen TARKKA -palveluun.

Aineisto on versioitu, ja viimeisin tuoteversio on 1.2.2 (voimassa 7. helmikuuta 2021 alkaen).

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer Suomen ympäristökeskus (Syke)
Maintainer email
  1. eotuki@syke.fi
Maintainer website https://www.syke.fi
Valid from 04.03.2017
Last modified 15.12.2023
Show change log
Created on 30.11.2023