SADe -ohjelman rakennetun ympäristön palvelukokonaisuus, yhteentoimivuuden kuvaukset - rakennusvalvonta

Yhteentoimivuuden kuvaus, 2.2.0 XML

XML -seema 2.2.0 sähköisen asioinnin ja rakenusvalvonnan käsittelyjärjestelmien väliseen tiedonsiirtoon.

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format XML
Temporal Coverage 01.01.2017 - 31.12.2017
Data last updated 10 November 2015
Metadata last updated 10 November 2015
Created 10 November 2015
SHA256 -