Sorateiden kelirikko

https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset

From the dataset abstract

Kelirikkoinventointi tuottaa vuosittaisen poikkileikkauksen kelirikkotilanteesta valtion sorateillä manuaalisella visuaaliseen havaintoon perustuvalla inventoinnilla. Tiedoista saadaan runko- ja pintakelirikon vakavuusaste (1-4 asteikolla) tiesoitteeseen sidottuna metrin tarkkuudella. Kertoo soratien kunnosta tien rungon vaurioitumisesta kerättävän tiedon pohjalta, käytetään apuna sorateiden ohjelmoinnissa ja kuntotilan seurannassa.

Source: Sorateiden kelirikko

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format unknown
Temporal Coverage -
Data last updated 21 December 2023
Metadata last updated 21 December 2023
Created 21 December 2023
SHA256 -