Suojatiet

https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset

From the dataset abstract

Velho-järjestelmän Suojatiet-kohdeluokka kuuluu Tiekohderekisterin Kohdepisteet ja -välit -tietokokonaisuuden alle. Suojatiet-kohdeluokan tiedot ovat sijainneet Tierekisterissä TL 310 Suojatiet-tietolajin alla. Ominaisuustietokuvaukset ja kohdeluokan vastaavuus suhteessa Tierekisterin tietolajiin löytyy täältä https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Tierekisterin tieto TL 310:lle: "Suojatiet kirjataan tälle tietolajille joko maastoinventointien tai tiesuunnitelmien perusteella. Suojatiet kirjataan aina maantien osoitteelle, ei käpy-väylän osoitteelle."

Ominaisuustiedot:

Tyyppi: 0 = Liikennemerkki 1 = Upotettu kestomassamerkintä 2 = Valumassamerkintä pinnassa
3 = Spraymassamerkintä pinnassa 4 = Maalimerkintä 5 = Kiveys, laatoitus tai muu materiaali 9 = Ei tiedossa

Ennakkovaroitus: kyllä/ei Keskikoroke: kyllä/ei Pysäytysviiva: kyllä/ei Korotettu: kyllä/ei

Source: Suojatiet

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format unknown
Temporal Coverage -
Data last updated 30 January 2024
Metadata last updated 30 January 2024
Created 30 January 2024
SHA256 -