Väestöennustesovellus

Asuinrakennusten ryhmittelyn SAS-ohjelmat

Rakennustyyppien määrittelyn ja parametrien laadinnan SAS-ohjelmat sekä tulostiedostot (SAS) uusien asuntojen ikäjakaumasta ja jäljellejäämisluvuista rakennustyypeittäin. Rakennustyyppien määrittelyn lähtöaineistoina ovat v. 2016–2020 Seutu-CD:n rakennustiedostot ja rakennustasoiset väestötiedostot.

Lisäksi tilastoalueiden ryhmittelyselvityksen Excel-tiedosto, jolla ryhmittelyselvityksen analyysi on tehty. Siihen ei liity SAS-ohjelmia.

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format ZIP
Size 506005
Data status Current version
Temporal Coverage 22.09.2022 -
Data last updated 22 April 2024
Metadata last updated 22 April 2024
Created 3 May 2022
SHA256 e040ee6621854256a0a449e2870f1184f334b4cabe373fd4bc472eea139093cc