Valtioneuvoston hanketiedon kohdearkkitehtuuri

Valtioneuvoston hanketiedon kohdearkkitehtuuri kuvaa ylätason tavoitetilan valtioneuvoston hanketietopalvelulle. Kohdearkkitehtuuri ohjaa ja edistää hanketietopalvelun tarvitsemien välineiden ja ratkaisujen hankintaa, suunnittelua ja toteuttamista. Tavoitetila on laadittu valtioneuvoston hanketiedon esiselvityshankkeessa vuonna 2014.

Kohdearkkitehtuurissa on kuvattu valtioneuvoston hanketiedon rajaukset ja reunaehdot, sidosarkkitehtuurit, arkkitehtuuriperiaatteet, tietoturva- ja integraatioperiaatteet, toiminnalliset ja käyttöön liittyvät vaatimukset ja tavoitteet, palvelut, sidosryhmät, roolit, käsitemalli, päätietoryhmät, loogiset tietovarannot, tietovirrat, tietojärjestelmäpalvelut ja tietojärjestelmät. Prosessikuvaukset on tehty hallitusohjelman ja strategisen suunnitelman seurannasta, säädösvalmistelusta, yleisestä hankevalmistelusta sekä toimielinvalmistelusta.

Resources

Additional Info

Collection Interoperability Tools
Maintainer Valtioneuvoston kanslia
Maintainer email
  1. leena.lehtovuori@vm.fi
Valid from 11.12.2014
Last modified 15.06.2020
Show change log
Created on 08.01.2015